Aktualności

Synod 2021-2023

Synod 2021-2023

Przeżyjmy ten Synod w duchu modlitwy, którą Jezus zanosił do Ojca za swoich uczniów: „Aby wszyscy stanowili jedno” (J 17,21).

Papież Franciszek zainaugurował Synod, czyli zgromadzenie, którego celem jest zabranie głosu w sprawach Kościoła. Każdy może wziąć w nim udział.

Do tego jesteśmy powołani: do jedności, do komunii, do braterstwa, które rodzi się z poczucia, że jesteśmy ogarnięci jedyną miłością Boga. - Papież Franciszek

Te słowa Papieża Franciszka wzywają nas do podjęcia konkretnego trudu związanego z pracami nad synodem. Ten trud jest błogosławiony, bo jest szansą na odkrycie, że jako Kościół naprawdę stanowimy wspólnotę.

„Nie chodzi tutaj o rewolucje, ale o spotkanie w atmosferze zaufania i modlitwy. Tak, aby zatroszczyć się o Kościół”. Ważne jest również to, aby dotrzeć do osób, które porzuciły praktyki religijne. Są ochrzczeni, ale z różnych powodów zaprzestały życia sakramentalnego.

Synod nie ma za zadanie zmiany doktryny Kościoła Katolickiego. „Celem Kościoła jest zbawienie dusz, a to dokonuje się za pomocą sakramentów oraz Słowa Bożego. Synod ma raczej wskazać, że wszyscy ochrzczeni są podmiotem w Kościele. Każdy na swój sposób odpowiada za Kościół. Nikt nie może i nie powinien się z tego wyłączać.” „Synod – nie znosi kolegialności, czyli hierarchicznej struktury Kościoła. Synod to nie parlament, który większością głosów będzie zmieniał, to co niezmienne. Kościół jest JEDEN, ŚWIĘTY i APOSTOLSKI i takim pozostanie.”

Trwający Synod w Kościele jest inny od poprzednich. W każdym miejscu na świecie wszyscy mogą wziąć w nim udział. Na stronie internetowej w poniższym linku można znaleźć treści odnoszące się do Synodu. Temat „W Stronę Kościoła Synodalnego – Komunia, Uczestnictwo, Misja”, który jest hasłem synodalnym rozwinięty został w pytaniach, jakie należy sobie zadać podczas tego etapu jego trwania na poziomie naszej Archidiecezji.

Zapraszamy do zapoznania się z poniżej zamieszczonymi materiałami, aby każdy z nas mógł opowiedzieć o swoim doświadczeniu Kościoła, o doświadczeniu wiary, świadectwa czy przezywanych trudności. Jak widzimy Kościół 2021+? Jakie ma zalety i dobre strony a jakie wady i słabości?”.

Materiały zostały przygotowane w czterech blokach tematycznych: Kościół Powszechny, Archidiecezja Białostocka, Wiadomości o Synodzie, Dowiedz się więcej.

Rozpoczęty Synod – na etapie diecezjalnym – potrwa do marca przyszłego roku. W tym czasie każdy indywidualnie lub w grupie zorganizowanej jest zaproszony aby udzielić odpowiedzi na postawione pytania.

Zaangażujmy się w synod i zaprośmy do synodu jak największą rzeszę wiernych, nie tylko tych nam życzliwych i zawsze wobec nas uprzejmych, choć i ich także.

W celu ułatwienia konsultacji zostały przygotowane materiały (konspekt na 10 spotkań do pobrania ze strony internetowej www.archibial.pl w zakładce Synod), które stanowią pomoc do przeprowadzenia spotkań synodalnych przez różne grupy w parafii, aby wypowiedzieć się w tematach zaproponowanych przez Stolicę Apostolską.

Synodalne prace w parafii potrwają do 15 lutego 2022 r. Istnieje możliwość wzięcia udziału w pracach synodalnych również indywidualnie (ale nie anonimowo), przesyłając swoje refleksje drogą elektroniczną na adres: synod@archibial.pl lub zwykłą pocztą na adres Kurii Metropolitalnej w Białymstoku z dopiskiem „Synod”.

Swoje zdanie możemy wypowiedzieć wypełniając kwestionariusz synodalny on-line:

https://archibial.pl/synod_kwestionariusz/

Więcej informacji o diecezjalnym etapie Synodu na stronie:

https://archibial.pl/synod/

Również na Facebooku:

https://www.facebook.com/Synod-2021-2023-Archidiecezja...