Schola i kółka gitarowe

Schola i kółka gitarowe

Spotkania: W każdy czwartek: godz. 14.30 (kółka gitarowe), schola - spotkania w piątki