Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa

Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa

Opiekun: Ks. Andrzej Sadowski - proboszcz

Spotkania: Spotkania odbywają się w każdą środę poprzedzone Mszą Świętą o godz.18.00

Inspiracją do podjęcia Dzieła Intronizacji był maszynopis życia krakowskiej pielęgniarki, Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny. Od dzieciństwa wyróżniała się ona pobożnością. Cicha, pokorna, poświęciła się pracy na oddziale skórno-wenerycznym, gdzie z heroicznym poświęceniem usługiwała zarażonym ludziom, najczęściej z marginesu społecznego, znieważającym Boga słowem i życiem. Było to dla bogobojnej Rozalii dodatkowym cierpieniem, które ofiarowała Jezusowi jako wynagrodzenie za grzechy.

Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa to postawienie na pierwszym miejscu w swoim życiu Jezusa, Jego prawa, prawdy, miłości, a także sprawiedliwości i miłosierdzia czyli wszystkich przymiotów Jego Boskiego Serca. Postawienie Jezusa na pierwszym miejscu musi być widoczne, poprzez te przymioty realizowane w naszym życiu. To my z miłości do Jezusa pragniemy żyć inaczej, lepiej, to ma być nasze pełne nawrócenie do Boga, to walka z własnym grzechem, nałogiem, słabością. To troska, by żyć w stanie łaski uświęcającej, by Jezus mógł w pełni działać w nas i przez nas. Byśmy byli Jego świadkami i budowali Jego królestwo na ziemi.

Wspólnotę dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa tworzą ludzie świeccy, którzy pragną aby Jezus królował w sercach, rodzinach, zakładach pracy oraz w całym społeczeństwie. Spotykają się w swojej parafii za zgodą Ks. Proboszcza i przed Najświętszym Sakramentem, w duchu adoracji i wynagrodzenia Boskiemu Sercu za grzechy, co tydzień podejmują taką modlitwę. To przez modlitwę Wspólnota przygotowuje parafię do intronizacji, to ona ofiaruje swoje modlitwy, radości i cierpienia w tej intencji, to ona przygotowuje grupy społeczne i zawodowe do tej uroczystości. To Wspólnota dla Intronizacji NSPJ po uroczystej Intronizacji w parafii kontynuuje modlitwy aby tego aktu mogło dokonać całe miasto i diecezja a także by każdy mógł wytrwać w swych dobrych postanowieniach. Nie dokonuje się intronizacji jeśli nie ma Wspólnoty, by nie był to tylko jednorazowy akt, ale by to było stałe zakorzenienie w Bogu, co dokonuje się trwając we Wspólnocie na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem.

Rola i zadania wspólnot dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa:

  • Przybliżanie wspaniałej miłości Pana Jezusa i odwzajemnianie jej przez własne życie, życie w stanie łaski uświęcającej.
  • Wynagrodzenie Sercu Pana Jezusa za grzechy nasze, naszych rodzin, grup, parafii, społeczności, Polski przez cotygodniową adorację Najświętszego Sakramentu.
  • Uczestnictwo w pierwszopiątkowym nabożeństwie wynagradzającym.
  • Msza święta wynagradzająca, posty, modlitwy, różaniec, droga krzyżowa; różne umartwienia w intencji Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w naszym sercu, rodzinie, parafii i w Polsce.
  • Jednoczenie wszystkich grup w parafii w tym dziele.
  • Organizowanie czuwań, pielgrzymek, rekolekcji.
  • Rozpowszechnianie przesłania Pana Jezusa do Rozalii Celakówny przez książki, ulotki, opracowania.

Opiekunem wspólnoty intronizacyjnej w naszej parafii jest ks.Proboszcz Andrzej Sadowski. Funkcję animatora pełni pan Marek Mocarski.

Spotkania odbywają się w każdą środę poprzedzone Mszą Świętą o godz.18.00