Ruch Światło-Życie

Opiekun: Ks. Marek Solniczek

Spotkania: W każdą Niedzielę rozpoczynamy Mszą św. o godz. 18.00. Spotkania formacyjne w salkach na drewnianej plebanii. Spotkania kończymy o godz. 20.00.

Czym jest Oaza?

Ruch Światło-Życie (znany powszechnie jako Oaza) – jeden z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Ruch ten powstał w Polsce, a jego założycielem był sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki. Ruch gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w gałęzi rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół (nazywany także Oazą Rodzin).

Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło-Życie stara się wychowywać “dojrzałych chrześcijan” i służyć odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii w żywe “wspólnoty wspólnot”.
Znakiem rozpoznawczym Ruchu Światło-Życie jest starochrześcijański symbol ΦΩΣ ΖΩΗ (czyt. phos-dzoe) – greckie słowa “światło” i “życie”, krzyżujące się na literze “omega”, która tutaj jest symbolem Ducha Świętego jako tego, który jest wszystkim.